Tarieven

Fysiotherapie wordt (deels) vergoed vanuit de aanvullende verzekering en in bepaalde gevallen is er sprake van vergoeding vanuit de basisverzekering.

 

Fysiotherapie wordt bij mensen ouder dan 18 jaar niet vergoed vanuit het basispakket, tenzij u een chronische aandoening heeft die op de lijst van chronische aandoeningen staat. In dat geval krijgt u fysiotherapie vanaf de 21e behandeling vergoed. De eerste 20 behandelingen betaalt u zelf of worden, afhankelijk van uw aanvullende verzekering, (gedeeltelijk) vergoed. Voor meer informatie over uw specifieke dekking / vergoeding kunt u contact opnemen met uw zorgverzekeraar.

 

Voor reguliere oedeemtherapie geldt hetzelfde als voor fysiotherapie, voor een behandeling is geen doorverwijzing nodig. Voor de behandeling van lymfoedeem is over het algemeen wel een doorverwijzing nodig van een huisarts of medisch specialist, tenzij anders aangegeven door de zorgverzekeraar.

 

Niet nagekomen afspraak
Indien een afspraak niet of niet tijdig (minstens een werkdag van tevoren) wordt afgebeld, wordt het voorgenomen tarief in rekening gebracht. Deze kosten worden niet door een zorgverzekering vergoed.

TARIEVEN 2024

 

Zitting fysiotherapie € 43,50

 

Zitting oedeemtherapie € 54,00

 

Screening, intake en onderzoek € 61,00

 

Intake en onderzoek na verwijzing € 61,00

 

Eenmalig fysiotherapeutisch onderzoek € 85,00

 

Toeslag uitbehandeling (aan huis) +€ 19,50

 

Rapporten € 77,00